Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy upraveno: 30.6.2017

Ochranu Vašeho soukromí bereme u nás v My Air vážně, a proto si prosím, ať už jste nový, nebo dlouhodobý uživatel naší aplikace, najděte čas na seznámení se s našimi postupy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů, a pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na info@myair.cz.

Správcem osobních údajů je společnost My Air a.s., se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 05479070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21929.

V podmínkách pro používání aplikace My Air jsme se Vám zavázali naše nové funkce, služby nebo nabídky (dále jim říkáme souhrnně vychytávky nebo služby) poskytovat tak, aby jejich užívání bylo jednoduché a pohodlné. Když s námi sdílíte údaje, například tím, že je vyplníte do objednávky služby, budeme si je pro Vás pamatovat pro příště. Také se chceme neustále zlepšovat, proto třeba pravidelně na anonymní bázi monitorujeme to, jak naši aplikaci využíváte. Údaje také využíváme proto, abychom Vám mohli zobrazit relevantnější služby a nabídky pro Vás. Chceme, abyste při využívání našich vychytávek věděli, jakým způsobem údaje používáme a jak můžete chránit své soukromí.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme:

Snažíme se, aby tyto zásady byly co nejjednodušší a čtivé, pokud ale něčemu nerozumíte, zeptejte se nás na info@myair.cz

Proč údaje shromažďujeme

Údaje shromažďujeme a dále s nimi pracujeme proto:

Údaje, které shromažďujeme

Údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

Údaje, které shromažďujeme, mohou být propojeny s Vaší osobou. V tom případě s nimi nakládáme jako s osobními údaji.

Jak používáme údaje, které shromažďujeme

Údaje, které shromažďujeme při Vašem využívání našich služeb, používáme k jejich poskytování, udržování, ochraně a zlepšování, k vyvíjení nových služeb a k ochraně společnosti My Air i jejích uživatelů. Tyto údaje rovněž používáme, abychom Vám mohli poskytnout obsah odpovídající Vašim potřebám – jako například relevantnější nabídku služeb. K těmto zobrazením může dojít i v reklamním kontextu. Budeme respektovat Vaše volby, kterými v aplikaci omezíte zobrazování nabídek a reklam.

Když nás budete kontaktovat, můžeme si ponechat záznam o komunikaci, abychom Vám byli schopni pomoci při řešení jakýchkoli případných problémů. Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k zasílání informací o našich službách, jako například sdělení o chystaných změnách či vylepšeních, nebo pro zasílání nabídky služeb.

Před použitím údajů za účelem, který není uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů a nevyplyne pro nás ze zákona, Vás vždy požádáme o souhlas.

Jak dlouho jsou u nás údaje uloženy a kde

Údaje, které shromažďujeme při Vašem využívání našich služeb, zpracováváme a máme uloženy po celou dobu, kdy využíváte naši aplikaci a další tři roky poté, co využívání ukončíte, není-li zákonem vyžadována delší doba. Společnost My Air zpracovává osobní údaje na svých serverech v České republice.

Transparentnost a volba

Lidé mají ve vztahu k soukromí různé obavy. Naším cílem je, aby bylo jasné, jaké údaje shromažďujeme, a díky tomu jste měli možnost racionálně zvolit způsob, jakým budou využívány. Můžete například:

Vaše práva

Přístup k osobním údajům Vám chceme poskytnout pokaždé, když používáte naše vychytávky. Vaše aktuální údaje při objednávkách vychytávek vždy zobrazujeme tak, jak nám byly poskytnuty Vámi nebo Air Bank. Pokud jsou údaje předvyplněny nesprávně, snažíme se Vám nabídnout možnost jejich rychlé aktualizace. Při aktualizaci osobních údajů Vás můžeme požádat o ověření totožnosti, než se budeme moci Vašemu požadavku věnovat.

Můžeme zamítnout požadavky, které se bezdůvodně opakují, vyžadují nepřiměřené technické úsilí (například vyvinutí nového systému nebo zásadní změnu stávajícího postupu), ohrožují soukromí ostatních nebo by byly velmi obtížně proveditelné (například požadavky související s údaji v záložních systémech).

Přístup k údajům a jejich opravě Vám budeme poskytovat zdarma. Naším cílem je poskytovat služby způsobem, který údaje ochrání před náhodným či záměrným zničením. Vzhledem k této skutečnosti je možné, že poté, co své údaje z našich služeb smažete, jejich reziduální kopie ihned nesmažeme z našich aktivních serverů a údaje neodebereme z našich záložních systémů.

V případě, že máte pocit, že s Vašimi osobními údaji nenakládáme správně, můžete se se svojí stížností obrátit na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Údaje, které sdílíme s třetími osobami

Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi ani jednotlivci mimo společnost My Air, pokud nedojde k některému z následujících případů:

Můžeme sdílet údaje, které neumožňují zjištění Vaší totožnosti, a to veřejně, i se svými partnery, například s obchodníky či spřízněnými weby. Můžeme například veřejně sdílet údaje za účelem zobrazení trendů souvisejících s obecným používáním našich služeb.

Pokud se společnost My Air zúčastní sloučení či akvizice nebo prodá svůj majetek, zajistíme i následně důvěrnost všech osobních údajů a předtím, než budou osobní údaje převedeny nebo se na ně začnou vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, tuto skutečnost dotyčným uživatelům oznámíme.

Zabezpečení údajů

Usilovně pracujeme na tom, abychom nás i uživatele naší aplikace ochránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněným pozměňováním, zveřejněním nebo zničením údajů, které uchováváme. Zejména:

Soulad s předpisy a spolupráce s regulačními orgány

Dodržování zásad ochrany soukromí pravidelně kontrolujeme. Když obdržíme formální písemnou stížnost, budeme osobu, která ji podala, kontaktovat za účelem prošetření. Stížnost vyřídíme v zákonných lhůtách, zpravidla do 30 dnů.

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce, a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat výrazněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad ochrany osobních údajů oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů také uchováme v archivu, kde si je budete moci přečíst.

Postupy vztahující se na konkrétní služby

Níže budeme postupně přidávat popis postupů v oblasti ochrany osobních údajů související s nově přidávanými službami a vychytávkami, které bude My Air v aplikaci nabízet.