Chráněný účet

Co je chráněný účet?

Od 1. července 2021 musí banka, u které má klient vedený účet postižený exekuční blokací, umožnit založení takzvaného chráněného účtu. Na tento účet se běžně nevztahuje exekuce a převádí se na něj chráněné příjmy. Jde třeba o zůstatek důchodu nebo mzdy po tom, co z nich jejich plátce provede exekuční srážku.

Chráněný účet si můžete založit jen jeden a pouze u jedné banky.

Jak můžu o účet požádat?

O založení chráněného účtu můžete od 1. července 2021 požádat na kterékoliv naší pobočce.

Než se na pobočku vydáte, bude ale třeba získat několik dokumentů:
  • Potvrzení plátce příjmu – buď vy, nebo soud či exekutor na vaši žádost požádáte plátce příjmu o vystavení potvrzení o čísle účtu, ze kterého vám chráněný příjem vyplácí, a o čísle účtu, na který vám ho posílá. Plátcem příjmu může být váš zaměstnavatel nebo třeba Česká správa sociálního zabezpečení. Potvrzení je třeba vystavit na formuláři, který najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, a doručit soudu nebo exekutorovi. Pokud máte více plátců chráněného příjmu, požádejte o vystavení potvrzení každého z nich.
  • Oznámení soudu nebo exekutora o čísle účtu, ze kterého je chráněný příjem vyplácený – soud nebo exekutor na vaši žádost vystaví a pošle oznámení, ve kterém uvede číslo účtu, ze kterého chráněné příjmy chodí, a číslo vašeho účtu, na který jsou vyplácené. Bez doručení tohoto oznámení není možné chráněný účet založit. Na pobočku se vypravte, až když víte, že exekutor oznámení vystavil, a ideálně ho přineste s sebou. Můžeme tak všechno hned zkontrolovat.

Na pobočce vás asistent seznámí s žádostí o založení chráněného účtu, kterou spolu projdete a vyplníte. V žádosti vždy označíte exekučně blokovaný účet, na který jsou chráněné příjmy vyplácené, a vyberete měnu, ve které má být chráněný účet vedený. Pokud budou splněny všechny zákonné podmínky, chráněný účet vám do pěti pracovních dní od podpisu žádosti založíme a informujeme vás o tom. Od tohoto okamžiku budete moci chráněný účet začít využívat.

Jak chráněný účet funguje?

Na chráněný účet můžeme připsat jen chráněné příjmy, které jsou vyplacené z účtů uvedených v oznámení soudu nebo exekutora na exekučně blokovaný účet, který je v něm uvedený. Jednorázově také příslušný násobek životního minima, pokud jste ho před založením chráněného účtu nevyčerpali.

Převody zajišťuje sama banka. Znamená to, že přímo na chráněný účet vám nemůže nikdo, ani vy sami, poslat nebo vložit peníze, protože je na chráněný účet nepřipíšeme.

Z účtu můžete zadávat jednorázové i trvalé příkazy k úhradě a vybírat si peníze pomocí kódu pro výběr, který vám vydají na kterékoliv naší pobočce. V tuto chvíli není možné vydat k chráněnému účtu debetní kartu.

Jak dlouho mi chráněný účet povedete?

Chráněný účet můžete mít tak dlouho, dokud u nás máte nějaký exekučně blokovaný účet a označili jste nám ho jako účet, ze kterého máme chráněné příjmy na chráněný účet převádět.

Znamená to, že chráněný účet ukončíme:
  • pokud u nás nemáte už žádný exekucí blokovaný účet nebo rušíte poslední účet, který u nás máte
  • když na naši výzvu do 14 dnů neoznačíte exekučně blokovaný účet, ze kterého máme převádět chráněné příjmy na chráněný účet
  • ze zákonných důvodů uvedených v občanském soudním řádu
Poradna

Další témata