Chráněný účet

Od 1. července 2021 musí banka, u které má klient vedený účet postižený exekuční blokací, umožnit založení takzvaného chráněného účtu.

Na chráněný účet se běžně nevztahuje exekuce a převádí se na něj chráněné příjmy. Jde například o zůstatek důchodu nebo mzdy po tom, co z nich jejich plátce provedl exekuční srážku.

Založení chráněného účtu

Chráněný účet si majitel účtu může založit pouze jeden a jen v jedné bance. U nás můžete o založení chráněného účtu požádat na kterékoliv naší pobočce. Než se na pobočku vydáte, bude ale třeba získat několik dokumentů:

  • Potvrzení plátce příjmu — buď vy, nebo soud či exekutor na vaši žádost požádá plátce příjmu o vystavení potvrzení o čísle účtu, ze kterého vám chráněný příjem vyplácí, a o čísle účtu, na který vám ho posílá. Plátcem příjmu může být váš zaměstnavatel nebo třeba Česká správa sociálního zabezpečení. Potvrzení je třeba vystavit na formuláři, který najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, a doručit soudu nebo exekutorovi. Pokud máte více plátců chráněného příjmu, požádejte o vystavení potvrzení každého z nich.
  • Oznámení soudu nebo exekutora o čísle účtu, ze kterého je chráněný příjem vyplácený — soud nebo exekutor na vaši žádost vystaví a pošle oznámení, ve kterém uvede číslo účtu, ze kterého chráněné příjmy chodí, a číslo vašeho účtu, na který jsou vyplácené. Bez doručení tohoto oznámení není možné chráněný účet založit. Na pobočku se vypravte, až když vám dáme vědět, že nám exekutor oznámení poslal, a ideálně ho přineste s sebou. Můžeme tak všechno hned zkontrolovat.

Na pobočce pak spolu s asistentem projdete a vyplníte žádost o založení chráněného účtu. V žádosti vždy označíte exekučně blokovaný účet, na který jsou chráněné příjmy vyplácené. Také vyberete měnu, ve které má být nový, chráněný účet vedený. Chráněný účet vám založíme po splnění všech zákonných podmínek. A to do pěti pracovních dnů od podpisu žádosti, a dáme vám o tom vědět. Od tohoto okamžiku budete moci chráněný účet začít využívat.

Fungování chráněného účtu

Na chráněný účet můžeme připsat jen chráněné příjmy, které jsou vyplacené z účtů uvedených v oznámení soudu nebo exekutora na exekučně blokovaný účet, který je v něm uvedený. Jednorázově také příslušný násobek životního minima, pokud jste ho před založením chráněného účtu nevyčerpali.

Převody zajišťuje sama banka. Znamená to, že přímo na chráněný účet vám nemůže nikdo, ani vy sami, poslat nebo vložit peníze, protože je na chráněný účet nepřipíšeme.

Z účtu můžete zadávat jednorázové i trvalé příkazy k úhradě a vybírat si peníze pomocí kódu pro výběr, který vám vydají na kterékoliv naší pobočce. V tuto chvíli není možné vydat k chráněnému účtu debetní kartu.

Chráněný účet můžete mít tak dlouho, dokud u nás máte nějaký exekučně blokovaný účet a označili jste nám ho jako účet, ze kterého máme chráněné příjmy na chráněný účet převádět.

Chráněný účet ukončíme v následujících případech:

  • pokud u nás nemáte už žádný exekucí blokovaný účet nebo rušíte poslední účet, který u nás máte,
  • když na naši výzvu do 14 dnů neoznačíte exekučně blokovaný účet, ze kterého máme převádět chráněné příjmy na chráněný účet,
  • ze zákonných důvodů uvedených v občanském soudním řádu.
Poradna