Co je pojištění věcí a peněz

Toto pojištění je určeno pro všechny naše klienty a jejich členy rodiny, kteří se nechtějí bát v běžném životě o své věci nebo peníze.

Jedná se o dlouhodobé pojištění pro případ zneužití platebních prostředků a pojištění věcí pro případ odcizení nebo ztráty.

Jednoduše si ho sjednáte na pár kliknutí v mobilní aplikaci My Air, a to na dobu neurčitou. Pojištění se vztahuje nejen na běžné osobní věci typu klíče, notebook, mobil, brýle včetně slunečních, ale stejně tak na věci firemní a také na věci a platební prostředky rodiny. Můžete ho využít až 3× ročně.

A protože jsme banka, ne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel, naše super jednoduché a flexibilní pojištění jsme připravili ve spolupráci s Maxima pojišťovnou a.s. S pojišťovnou máme uzavřenou smlouvu, ke které se naši klienti přihlašují a na základě této smlouvy jsou pojištění. Důležité je vědět, že pojistné plnění vyplácí klientovi pojišťovna, ne banka.

Toto pojištěná si můžete sjednat ve variantě:

  • Jednotlivec — vztahuje se na pojištěného, a to majitele účtu.
  • Rodina — má stejný rozsah jako varianta Jednotlivec, navíc se však vztahuje i na krytí věcí a peněz blízkých osob pojištěného.

Osoby blízké u sebe neevidujeme a řeší je pojišťovna až v případě škodní události. Může to být manžel nebo manželka, druh nebo družka a partner nebo partnerka podle zákona upravujícího registrované partnerství. Mezi osoby blízké také patří děti pojištěného mladší 18 let, které s ním žijí ve společné domácnosti.

Pokud žijete ve společné domácnosti, nemáme stanovený počet osob blízkých. Věříme klientům, takže není nutné, aby nám toto nějak dokazovali.

Více se dozvíte v pojistných podmínkách.

Co by se vám mohlo hodit

Pokud vás zajímá, kolik pojištění věcí a peněz stojí, zjistíte to v návodu Poplatky a podmínky založení pojištění věcí a peněz.

Poradna