Co se stane, pokud nějakým způsobem poruším smlouvu o spotřebitelském úvěru nebo hypotéce?

Pokud nám budete něco dlužit, například se zpozdíte se splátkou půjčky, hypotéky nebo i s jinou smluvní povinností, máme nárok vám naúčtovat úrok z prodlení v zákonné výši a náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vymáháním dlužné částky.

zpět

Další témata

Karty a placení
Více informací