Jak se Investice do Air Bank daní

To, co díky Investici do Air Bank vyděláte, musíte i zdanit.

Vždy po skončení kalendářního roku od nás dostanete potvrzení o vyplacených úrokových výnosech. Podle něj můžete vyplnit daňové přiznání. Je ale docela dobře možné, že se vás bude týkat nějaká z následujících výjimek a daně z investice tak nebudete muset platit.

Kdy výnosy z Investice do Air Bank nemusíte danit

Příjmy z Investice do Air Bank nemusíte danit, pokud máte roční zdanitelné příjmy nižší než 50 000 korun. Do této částky se nepočítají příjmy osvobozené od daně z příjmů, třeba starobní důchod, příspěvek v rodičovství, sociální dávky nebo stipendia.

I když máte zdanitelné příjmy vyšší než 50 000 korun, je možné, že se danění vyhnete. Stačí splnit obě následující podmínky:

  • Máte pouze jedno zaměstnání, ve kterém váš příjem nepřesahuje 48násobek průměrné mzdy, a k tomu podepsané prohlášení k dani. Samozřejmě nevadí, když zaměstnání v průběhu roku změníte. Pro představu: v roce 2023 byl 48násobek průměrné mzdy 1 935 552 korun.
  • Z Investice do Air Bank, dalších investic a jiných druhů příjmu, jako je třeba pronájem, nemáte celkový příjem vyšší než 20 000 korun. Podílové fondy vlastněné 3 roky a více, akcie ani spořicí účet se do těchto příjmů nepočítají.

Kdy výnosy z Investice do Air Bank danit musíte

Jakmile splňujete jednu z následujících podmínek, danění se nevyhnete. V tom případě si výnosy z Investice do Air Bank napíšete do daňového přiznání, které budete podávat v příštím roce.

Když za kalendářní rok 2023 váš příjem z investic nebo jiných zdrojů, jako je třeba pronájem nebo prodej majetku, přesáhne 20 000 korun.

  • Když máte dvě a více zaměstnání zároveň.
  • Když máte jedno zaměstnání, ale váš roční příjem je vyšší než 48násobek průměrné mzdy. Za rok 2023 byl 48násobek průměrné mzdy 1 935 552 korun.
  • Když podnikáte jako OSVČ.
Poradna