Úmrtí

Chápeme, že je pro vás toto období těžké. Pokusíme se vám pomoci vyřešit náležitosti s ním spojené.

Nejprve budeme od pozůstalých potřebovat úmrtní list. Ten nám můžete poslat ofocený na mail info@airbank.cz nebo jako přílohu zprávy v internetovém bankovnictví, pokud jste naším klientem.

Oznámením o úmrtí nedojde ke zrušení rámcové smlouvy. Vždy čekáme na ukončení dědického řízení. Do té doby k tomuto účtu nemůžeme nikomu dalšímu udělit přístup nebo předat detailní informace. To znamená, že veškeré trvalé platby, inkasa nebo SIPO budou z účtu i nadále odcházet. V případě, že je k účtu založený disponent nebo držitel, může s účtem i nadále nakládat tak, jako dříve, až do ukončení dědického řízení.

Usnesení o ukončení dědického řízení nám mohou dědici předat na kterékoliv z našich poboček. Je důležité říct, že budeme potřebovat originál, kopie usnesení nebo plné moci nám nestačí. Účet pak zrušíme a zbylý zůstatek převedeme dědicům. V případě, že jste našim klientem, tak nám stačí usnesení poslat zprávou z internetového bankovnictví.

Pokud budete potřebovat v této záležitosti cokoliv řešit, stojíme při vás.

Poradna