Jsou pro vás investice španělská vesnice?

S naším průvodcem v nich budete raz dva jako doma.

id esse laboris
Inflace
Zhodnocování
Jak začít investovat
Investiční horizont
Výnos a riziko
Vliv horizontu na riziko
Pravidelné investování
Počáteční investice
Podílové fondy
Dluhopisy
Akcie
Nástroje peněžního trhu
Ukazatel SRRI
ETF
Slide 1 of 14
 • aneb úspory se můžou vyfouknout i samy

  Inflace ukazuje, jak peníze v čase ztrácejí na síle. Pokud se udrží na současné úrovni, za věci, které dnes stojí stovku, zaplatíme za 5 let už 116 Kč.

  Pokud necháte své úspory ležet na běžném účtu nebo pod matrací, za pár let pravděpodobně ztratí na hodnotě a koupíte si za ně méně než dnes.

 • aneb milujte je a množte je

  Zhodnocováním úspor se snažíte dosáhnout toho, že jich v budoucnu budete mít více. Nejenže můžete porazit inflaci, ale můžete i vydělat něco navíc. A třeba se tak i zabezpečit na stáří. Možností zhodnocení je přitom spousta: od dluhopisů a akcií až třeba po podílové fondy.

  Každá z nich má své výhody i rizika. Je proto důležité vybrat si tu, která bude nejlíp odpovídat vašim plánům.

 • aneb tenhle svět už není jen pro boháče

  Hned na začátku si určete, co je vaším cílem. Jestli chcete zmírnit inflaci, nebo ji porazit a své peníze zhodnotit více. Dále je potřeba promyslet, kolik peněz chcete investovat, na jak dlouho a jaké riziko jste ochotni podstoupit. Lidé si často myslí, že investování je jen pro boháče, tak to ale není, investovat může téměř každý.

  Pokud už víte, co od investic čekáte, stačí se jen zorientovat v naší nabídce a můžete začít.

 • aneb cesta k výnosu bývá různě dlouhá

  Investiční horizont je doporučená doba držení investice. Obvykle platí, že rizikovější investice mají delší investiční horizont, aby se zmenšilo riziko spojené s investováním. Je dobré počítat s investičním horizontem dopředu při plánování investice a držet se ho.

  Investiční horizont ale neovlivňuje přístup k penězům. Ty obvykle můžete vybrat kdykoliv v řádu několika dní. Záleží na podmínkách konkrétní investice. Je důležité dodat, že výhodnost výběru závisí na aktuální hodnotě investice.

 • aneb risk je zisk, i když ne vždycky

  Ve světě investic obecně platí, že čím vyšší výnos investice nabízí, tím vyšší je riziko s ní spojené. Rizikovější investice obvykle v čase více kolísají. To znamená, že jeden rok mohou výrazně poklesnout a druhý se vydat strmě vzhůru. Aby mohlo dojít k vyrovnání případných poklesů, mají rizikovější fondy delší doporučený investiční horizont.

 • aneb čas léčí i výkyvy na burze

  Delší investiční horizont vám jednoduše dává více času na vyrovnání případných poklesů. Pokud se rozhodnete investovat třeba jen na jeden rok, můžete narazit na špatný okamžik. Třeba na globální pandemii.

  Při dlouhodobém investování se ale tyhle chvilkové výkyvy mohou jednoduše ztratit.

 • aneb halíře dělají talíře i melouny

  Aby vám investice mohly něco vydělat, nepotřebujete do nich vložit naráz obrovský balík. Investované částky si můžete rozložit v čase.

  U některých typů investic můžete dokonce vkládat menší částku pravidelně každý měsíc.

 • aneb do investic se dá vjet i stovkou

  Žádný učený z Wall Streetu nespadl. Nemusíte hned investovat miliony a doufat, že to vyjde. U některých investic se dá začít třeba od stokoruny. A až si vše pořádně osaháte a získáte více zkušeností, můžete to rozjet ve větším.

 • aneb nejen dobrý genofond se hodí do života

  Podílové fondy jsou jedna z nejjednodušších cest, jak začít investovat. Nemusíte se o moc starat, prostě jen své peníze svěříte společnosti, která za vás nakoupí akcie nebo třeba dluhopisy.

  Svůj podíl ve fondu navíc můžete kdykoliv prodat a získat tak své peníze zpět včetně případného zisku.

 • aneb má dáti, dal, vydělal

  Dluhopisy nejčastěji vydávají státy, obce nebo podniky, když potřebují získat peníze. Jejich nákupem jim nejen část peněz půjčíte, ale zároveň i získáte nárok na dohodnutý výnos.

  Dluhopisů existuje více typů, třeba podle doby jejich splatnosti nebo úročení. Obecně jsou dluhopisy považovány za méně rizikové, a hodí se proto pro konzervativnější investory. Investovat do nich můžete také prostřednictvím dluhopisových fondů.

 • aneb kus království a dividendy k tomu

  Tím, že si koupíte akcie nějaké společnosti, se vlastně stáváte jedním z jejích majitelů. Díky tomu často dostáváte právo hlasovat na valné hromadě a firma vám může vyplácet část svého zisku — takzvané dividendy.

  Pro běžného smrtelníka je ale většinou složité kupovat si akcie zvlášť jednu po druhé. Jednodušší je investovat do akciových fondů, do kterých jednotlivé akcie vybírají zkušení profesionálové. Můžete tak využít jejich znalostí, a navíc snížit riziko tím, že investici rozložíte mezi akcie různých firem.

 • aneb i s kratší investicí se dá zahrát pěkné divadlo

  Na rozdíl od kapitálového trhu, kde se obchoduje především s dlouhodobými investičními nástroji, např. akciemi a dluhopisy, se ten peněžní zaměřuje na nástroje se splatností do jednoho roku, jako jsou směnky, různé bankovní certifikáty apod.

 • aneb sedmička nemusí být vždycky šťastná

  SRRI (synthetic risk and reward indicator) neboli syntetický ukazatel rizika a výnosu zjednodušeně ukazuje, jak hodnota konkrétního investičního nástroje kolísala v čase. Používá k tomu stupnici od 1 do 7. Např. hodnota investice se SRRI 2 v uplynulých pěti letech kolísala o 0,5–2 % ročně, zatímco ta s hodnotou SRRI 7 kolísala o více než 25 %. Je nutno mít na paměti, že ukazatel vychází z historického vývoje hodnoty investice, z čehož plynou jeho omezení pro předpověď vývoje rizikovosti investice do budoucna (minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích).

 • aneb jedna akcie za všechny, všechny za jednu

  ETF (exchange traded fund) neboli veřejně obchodovaný fond je investiční fond, který zároveň vydal i své vlastní akcie. Stejně jako u podílového fondu si investor za jedny peníze kupuje kus daného fondu, a tím pádem i podíl na celém jeho portfoliu, čímž rozkládá riziko.

  Na rozdíl od podílových fondů je ale většinou ETF spravován pasivně, což znamená, že v souladu s určenou strategií kopíruje index nebo jiné podkladové aktivum a snaží se využít dlouhodobého růstu trhu jako celku. Vliv lidského faktoru (portfolio manažera) je většinou nižší a pasivní investování lze lépe automatizovat.

  Další výhodou mohou být nižší náklady, které souvisí s pasivní správou.