Air Bank otevřela bránu spřáteleným vývojářům

Bankovní rozhraní jsme otevřeli vývojářům třetích stran. Díky tomu mohou vznikat nové mobilní a webové aplikace, které budou sloužit našim klientům, a to i přesto, že nejsou z naší dílny. Samozřejmě ale jen těm klientům, kteří je budou chtít využívat. Pomocí API, což je rozhraní pro připojení aplikace k bance, můžou vývojáři nově spojit své aplikace s bankovními daty.

Jaké druhy API dáváte vývojářům k dispozici?

Veřejně dostupné informace (neklientská data) – seznam a detailní informace o pobočkách, bankomatech a terminálech Sazky, ke kterým přidáváme ještě náš kurzovní lístek.

Informace o platebních účtech – zůstatek účtu, detail účtu, historie plateb a detaily plateb.

Zadávání plateb – možnost zadat platební příkaz.

Speciální bankovní služby – individuálně sjednávaný přístup k vybraným bankovním službám, které nepodléhají regulaci zákona o platebním styku.

Služba ověření identity (GL Client identity) – individuálně sjednávaná služba umožňující elektronické ověření identity klienta na dálku.

Co mám jako vývojář udělat, abych získal přístup k veřejně dostupnému API?

Přejděte do Vývojářského portálu (Developer portal) a zaregistrujte se. Jakmile odsouhlasíte Podmínky používání portálu, získáte přístup k API veřejně dostupných informací a je to.

Co mám jako vývojář udělat, abych získal přístup ke GL Client identity a Banking extension API?

Přístup k těmto API poskytujeme pouze společnostem, které prokáží oprávněný zájem, tedy poskytují např. služby, u kterých je ze zákona vyžadována identifikace klienta. Poskytování těchto služeb zpoplatňujeme po individuální dohodě. Máte-li o využívání těchto služeb zájem, kontaktujte nás na api@airbank.cz.

Co mám jako vývojář udělat, abych získal přístup k AISP, PISP a CISP API poskytovaným na základě zákona o platebním styku?

Požádejte Českou národní banku o udělení příslušné licence. Dále potřebujete certifikát od I. Certifikační autority. Jakmile budete mít licenci i certifikát, postupujte dle naší dokumentace.

Co mám dělat, pokud potřebuji vyměnit certifikát?

Pokud je certifikát vydaný na stejný subjekt, stejnou certifikační autoritou a certifikát je stejného typu, s výměnou certifikátu by neměl být vůbec žádný problém. Nový certifikát by měl fungovat automaticky.

Fungování nového certifikátu si můžete ověřit provoláním jakéhokoliv endpointu, například /oauth2 pro vydání tokenu.

Důležité je, aby nový certifikát měl stejnou hodnotu v atributu OID 2.5.4.97. V opačném případě proveďte novou registraci aplikace s novým certifikátem.

Pokud se nový certifikát od předchozího liší, doporučujeme předem kontaktovat naši aplikační podporu na api@airbank.cz s informací, o jaký certifikát jde. Nejlepší bude, když nám veřejnou část certifikátu rovnou pošlete.

Na koho se můžu obrátit, když mám technický dotaz?

Nejlíp uděláte, když nám pošlete mail na api@airbank.cz.

Můžu se jako vývojář podívat na technické podrobnosti služeb?

Samo sebou. Dokumentaci pro jednotlivé poskytované služby najdete pod následujícími odkazy:
Veřejné informace
Bankovní služby
Informace o účtu (AISP)
Iniciace platy (PISP)
Identita klienta
Rozšířené bankovní služby

Proč je Vývojářský portál jen v angličtině?

Většina vývojářů je zvyklá pracovat právě v angličtině. Abychom jim usnadnili práci, rozhodli jsme se připravit Vývojářský portál rovněž v angličtině.

Jaké chyby aktuálně řešíme?

Aktuální seznam otevřených chyb, které řešíme najdete zde.

zpět