Aktuálně k API

Aktuální informace o přístupu k našemu aplikačních rozhraní.

RSS
id esse laboris
02. 10. 2023

Na vědomost se dává, že od 19. 1. 2024 bude platit nová verze (3.1) našeho Air Bank PISP OpenApi.

Změna se týká části Payments > Send new payment order a spočívá v zavedení povinnosti elementů creditor. postalAddress a creditor. postalAddress. country při iniciaci zahraničních plateb. Důvodem této změny je hlavně sjednocení s naším internetovým a mobilním bankovnictvím, kde tato pole vyžadujeme. Verze 3.1 PISP API se změněnou částí Send new payment order je už teď dostupná online.


We would like to inform you that starting from 19 January 2024, a new Air Bank PISP OpenApi version (3.1) will become valid.

The change relates to the section Payments > Send new payment order, and consists of making the elements creditor. postalAddress and creditor. postalAddress. country mandatory when initiating any foreign payment order. This step will allow us to bring the API closer to our internet and mobile banking where these fields are required. The version 3.1 of our PISP API, which includes the modified section Send new payment order, is already available online.

28. 7. 2023

Prodlužujeme možnost přístupu ke službě AIS API bez nutnosti silného ověření na 180 dní

Máme dobrou zprávu pro všechny z vás, kteří ke svému účtu v Air Bank přistupujete prostřednictvím aplikací třetích stran. Zatímco doposud jste museli své propojení s účtem obnovovat každých 90 dnů, nyní vám účet vydrží propojený celý půlrok.

Platnost refresh tokenu, který umožňuje uživatelům služeb PSD2 AIS API získávat informace o účtech v Air Bank bez nutnosti opětovného silného ověření, prodlužujeme na základě novelizace regulační technické normy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, na dobu 180 dní od okamžiku posledního silného ověření.


We are extending the validity of refresh tokens for accessing AIS API to 180 days

We have great news for all of you who access your Air Bank accounts using third party applications. Until now, you had to refresh your account connection every 90 days. From now on, the connection will last for half a year.

The validity of the refresh token that allows PSD2 AIS API users to access their Air Bank account information without the need of repeated strong client authentication is extended to 180 days from the last SCA, as required by an amendment of the regulatory technical standards associated with Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council on payment services in the internal market.

25. 8. 2020

Kvůli novele zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) rozšíříme od 1. 1. 2021 naše KYC API

Podle nově účinné právní úpravy novely bude od 1. 1. 2021 nezbytné, aby společnosti využívající k ověření totožnosti podle AML zákona naše KYC API věděly, kdo provedl fyzické ověření daného člověka.

Abychom společnostem, které naše identitní služby využívají, umožnili požadavek zákona naplnit, přidáme v listopadu do našeho KYC API nový atribut „physicallyIdentified“. Tento atribut může nabývat hodnoty „true“ nebo „false“. Aktualizovanou technickou dokumentaci najdete na adrese https://www.airbank.cz/api/kyc.

Je důležité vědět, že pokud při předání informací o klientovi bude v atributu „physicallyIdentified“ hodnota „false“, znamená to, že jsme klienta osobně neviděli. Jeho identitu tudíž nebude možné z pohledu AML zákona považovat za prokázanou.


A new function will be added to our KYC API in response to an amendment to the Act on Certain Measures against Money Laundering and Terrorist Financing (AML Act) starting on 1 January 2021.

Starting on 1 January 2021, the amended law will require businesses using our KYC API for identity verification as per the AML Act to know who has carried the physical identification of the identified person.

To allow businesses using our identification service to comply with the law, we will add a new attribute, „physicallyIdentified“, to our KYC API in November. This attribute can have the values „true“ or „false“. An updated version of the technical documentation is available at https://www.airbank.cz/api/kyc.

Note that if the value of the „physicallyIdentified“ attribute is „false“ at the time client data are delivered, it means that we have not identified the client in person. Consequently, the client’s identity cannot be considered verified in terms of the requirements of the AML Act.

15. 5. 2020

Od 24. 4. 2020 jsou vývojářům k dispozici nové verze API pro přístup k informacím o účtu (AIS) a pro iniciaci platby (PIS), které jsou vytvořené dle standardu COBS verze 3.1. Do 31. 8. 2020 budou paralelně k dispozici ještě starší verze těchto služeb.

V souladu se standardem Czech Open Banking Standard (COBS v. 3.1) jsme rozšířili rozsah informací a služeb, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím API pro přístup k informacím o účtu a pro iniciaci platby. Kromě technologických úprav vycházejících z nové verze standardu jsme přidali také podporu okamžitých plateb, podporu trvalých příkazů a informaci o vlastníkovi účtu. Dokumentace k oběma novým verzím je k dispozici na Vývojářském portálu či přímo tady: Informace o účtu (AISP)Iniciace platy (PISP).

Upozorňujeme vývojáře, že na nové verze API je potřeba přejít nejpozději do konce srpna 2020, kdy ukončíme paralelní poskytování starších verzí.


Starting from 24 April 2020, new API versions are available for Account Information Service Providers and Payment Initiation Service Providers. These new API versions comply with version 3.1 of the Czech Open Banking Standard. The older API versions of these services will be available until 31 August 2020.

Based on the Czech Open Banking Standard (COBS v. 3.1), the scope of API services enabling access to account information and payment initiation has been extended. In addition to technical modifications introduced by the new standard version, support for instant payments, standing orders and information about the account owner have been added. Documentation of both the new versions is available at the Developer Portal or directly through these links: Account Information Service (AIS) and Payment Initiation Service (PIS).

We would like to bring your attention to the fact that it is necessary to migrate to the new versions by the end of August 2020 when the availability of the older versions will be discontinued.

14. 5. 2020

K účtům v Air Bank mohou klienti přistupovat prostřednictvím aplikací osmi třetích stran. U pěti třetích stran mohou díky účtu v Air Bank přes internet potvrdit svou totožnost.

Po více než dvou letech, kdy Air Bank jako první banka umožnila standardizovaný přístup k účtům prostřednictvím aplikací třetích stran, mohou naši klienti své účty obsluhovat také v aplikacích, které vytvořili vývojáři osmi různých společností. Jsou to aplikace Banky Creditas, ČSOB, České spořitelny, Komerční banky, Monety Money Bank, Spendee, BudgetBakers a Zonky.

Díky účtu v Air Bank mohou všichni klienti také na dálku přes internet potvrdit svou totožnost u společností Fortuna Game, Chance, Sazka, Synot Tip a Tipsport.net.


Air Bank clients can access their accounts using eight different third-party applications. Having an account at Air Bank grants clients a digital identity verification capability with five additional third parties.

Two years ago Air Bank was the first bank in the Czech Republic to enable standardized access to client accounts using third-party applications. Our clients can access their accounts when using applications created by the developers of eight different companies. These include applications from Banka Creditas, ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka, Moneta Money Bank, Spendee, BudgetBakers and Zonky.

Clients who have opened their account at Air Bank can also validate their identity at Fortuna Game, Chance, Sazka, Synot Tip and Tipsport.net.