Aktuálně k API

Aktuální informace o přístupu k našemu aplikačních rozhraní.

15. 5. 2020

Od 24. 4. 2020 jsou vývojářům k dispozici nové verze API pro přístup k informacím o účtu (AIS) a pro iniciaci platby (PIS), které jsou vytvořené dle standardu COBS verze 3.1. Do 31. 8. 2020 budou paralelně k dispozici ještě starší verze těchto služeb.

V souladu se standardem Czech Open Banking Standard (COBS v. 3.1) jsme rozšířili rozsah informací a služeb, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím API pro přístup k informacím o účtu a pro iniciaci platby. Kromě technologických úprav vycházejících z nové verze standardu jsme přidali také podporu okamžitých plateb, podporu trvalých příkazů a informaci o vlastníkovi účtu. Dokumentace k oběma novým verzím je k dispozici na Vývojářském portálu či přímo tady: Informace o účtu (AISP) a Iniciace platy (PISP).

Upozorňujeme vývojáře, že na nové verze API je potřeba přejít nejpozději do konce srpna 2020, kdy ukončíme paralelní poskytování starších verzí.


Starting from 24 April 2020, new API versions are available for Account Information Service Providers and Payment Initiation Service Providers. These new API versions comply with version 3.1 of the Czech Open Banking Standard. The older API versions of these services will be available until 31 August 2020.

Based on the Czech Open Banking Standard (COBS v. 3.1), the scope of API services enabling access to account information and payment initiation has been extended. In addition to technical modifications introduced by the new standard version, support for instant payments, standing orders and information about the account owner have been added. Documentation of both the new versions is available at the Developer Portal or directly through these links: Account Information Service (AIS) and Payment Initiation Service (PIS).

We would like to bring your attention to the fact that it is necessary to migrate to the new versions by the end of August 2020 when the availability of the older versions will be discontinued.

14. 5. 2020

K účtům v Air Bank mohou klienti přistupovat prostřednictvím aplikací osmi třetích stran. U pěti třetích stran mohou díky účtu v Air Bank přes internet potvrdit svou totožnost.

Po více než dvou letech, kdy Air Bank jako první banka umožnila standardizovaný přístup k účtům prostřednictvím aplikací třetích stran, mohou naši klienti své účty obsluhovat také v aplikacích, které vytvořili vývojáři osmi různých společností. Jsou to aplikace Banky Creditas, ČSOB, České spořitelny, Komerční banky, Monety Money Bank, Spendee, BudgetBakers a Zonky.

Díky účtu v Air Bank mohou všichni klienti také na dálku přes internet potvrdit svou totožnost u společností Fortuna Game, Chance, Sazka, Synot Tip a Tipsport.net.


Air Bank clients can access their accounts using eight different third-party applications. Having an account at Air Bank grants clients a digital identity verification capability with five additional third parties.

Two years ago Air Bank was the first bank in the Czech Republic to enable standardized access to client accounts using third-party applications. Our clients can access their accounts when using applications created by the developers of eight different companies. These include applications from Banka Creditas, ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka, Moneta Money Bank, Spendee, BudgetBakers and Zonky.

Clients who have opened their account at Air Bank can also validate their identity at Fortuna Game, Chance, Sazka, Synot Tip and Tipsport.net.