Možnost mimořádného odložení splátek kvůli koronaviru

Kvůli dopadům koronaviru, třeba při výpadku příjmu, se může stát, že svoji splátku půjčky nebo hypotéky nebudete moci zaplatit. Pro takové situace jsme připravili žádost o mimořádný odklad splátek. Pro úplnost dodáváme, že odklad splátek se řídí pravidly stanovenými zákonem číslo 177/2020 Sbírky., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „zákon“).

Pár informací na začátek

  • Odklad splátek můžete využít, když se dostanete do tíživé finanční tísně z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19.
  • O odklad splátek můžete požádat, pokud jste u nás načerpali půjčku nebo podepsali smlouvu o hypotéce před 26. 3. 2020 a zároveň jste nám k tomuto datu na splátkách půjčky nebo hypotéky nedlužili déle než 30 dnů.
  • Pro zažádání o odklad splátek je potřeba vyplnit náš webový formulář. Abychom stihli vše zařídit, protože odklad splátek jsme schopni nastavit již v měsíci, ve kterém je požádáno, pošlete nám žádost alespoň 5 dní před datem své splátky. Když to nestíháte, posuňte si před odesláním žádosti datum splátky na pozdější datum, ideálně na 24. den v měsíci.
  • Žádost vyřídíme zdarma.
  • Pokud jste řádně spláceli, nebude mít odklad splátek negativní dopad na záznam v Bankovním registru klientských informací (BRKI). Odkladem nepřicházíte ani o bonusovou sazbu.
  • Pokud máte sjednané pojištění výdajů, platíte pojistné i po dobu odkladu.

Úvěry, u kterých mohu využít odkladu splátek

Odklad splátek můžete využít u všech vašich půjček nebo hypoték nebo jen u těch, které si vyberete. Pokud si vyberete jen některé, uveďte je při vyplňování webového formuláře. Na kontokorentu bohužel odklad splátek nastavit nejde, stejně tak nelze odložit ani povinnost splatit nám dlužnou částku, když jste na běžném účtu v nepovoleném minusu.

Délka poskytovaných odkladů splátek

Ochrannou dobou se rozumí období, které začíná první den měsíce následujícího po doručení správně vyplněné žádosti o odklad splátek. Tato doba běží až do 31. 7. 2020, nebo 31. 10. 2020, záleží na zvolené variantě. Během odkladu je možné zaplatit mimořádnou splátku, ta je u nás zdarma.

Po dobu odkladu účtujeme úroky

Je potřeba si uvědomit, že využití odkladu splátek neznamená odpuštění splátek jako takových, ale pouze odklad termínu jejich splácení. Hypotéka i půjčka jsou i v průběhu odkladu dále úročené úrokovou sazbou sjednanou ve smlouvě. Úrok po ochrannou dobu nebude ale vyšší než repo sazba České národní banky zvýšená o 8 %. Úrok napočítaný za ochrannou dobu budete platit až na konci splátkového kalendáře. Splátka se vám kvůli tomu ale nijak nezvýší, dojde jen k navýšení celkové částky, kterou zaplatíte, a prodloužení splatnosti úvěru. Pokud se vaše finanční situace zlepší a vy se rozhodnete v průběhu ochranné doby nebo po jejím skončení úvěr doplatit, je třeba spolu se zbývající jistinou uhradit také úroky napočítané za dobu odkladu.

V čem se liší odklad splátek u hypoték

Pro hypotéky platí stejná pravidla jako pro půjčky, jen se o délku ochranné doby prodlouží fixace úrokové sazby a doba trvání zajištění.

Jak odklad splátek probíhá

Po odeslání žádosti o odklad splátek pomocí webového formuláře vám dorazí potvrzovací e-mail o tom, že jsme ji přijali. Poté se podíváme, jestli je vaše žádost správně vyplněná a jestli je všechno podle zákona. Pokud bude vše v pořádku, odklad splátek vám nastavíme. Nejpozději do 30 dnů od chvíle, kdy od vás dostaneme správně vyplněnou žádost, vám na email, vedený u nás, pošleme zprávu o nastaveném odkladu se všemi podrobnostmi. Pokud se objeví nějaké nejasnosti, třeba kvůli nějaké chybě v žádosti, nebo zjistíme, že nesplňujete podmínky stanovené zákonem, pošleme vám opět e-mail nebo vám zavoláme.

Pokud máte ještě nějaké nezodpovězené dotazy, mrkněte do nejčastěji kladených otázek.

zpět

Další témata

Karty a placení
Více informací