My Air - člen skupiny PPF

O My Air

Obchodní firma: My Air a.s.
Sídlo: Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6
Údaj o zápisu akciové společnosti: zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 21929
Identifikační číslo: 5479070

 

 

Dokumenty

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti My Air a.s. a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2016

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2016

Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky pro používání aplikace My Air

 

 

Aplikace My Air je více než mobilní bankovnictví


V mobilní aplikaci vidíme velkou budoucnost. A protože do ní chceme přidávat i nové funkce a služby, předali jsme ji k dalšímu rozvoji v polovině roku 2017 naší dceřiné společnosti My Air.