My Air — člen skupiny PPF

Obchodní firma:My Air a.s.
Sídlo:Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo:5479070
Údaj o zápisu akciové společnosti:zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 21929

Dokumenty

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti My Air a.s. a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2016.

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2016.

Zásady ochrany osobních údajů.


Podmínky pro používání aplikace My Air

Aplikace My Air je více než mobilní bankovnictví

V mobilní aplikaci vidíme velkou budoucnost. A protože do ní chceme přidávat i nové funkce a služby, předali jsme ji k dalšímu rozvoji v polovině roku 2017 naší dceřiné společnosti My Air.

O mobilní aplikaci My air