Air Bank ulehčí podnikatelům administrativu. S jednoduchou fakturací přímo v aplikaci My Air zdarma zvládnou vše, co podle průzkumů potřebují

Air Bank

Vystavování faktur, hlídání jejich proplacení a upomínání dlužníků, ale třeba i přípravu podkladů pro daňové přiznání — právě tyto úkony hodnotí podnikatelé podle průzkumu IPSOS pro Air Bank jako jedny z nejvíce obtěžujících. Sami by v ideálním případě uvítali systém fakturace propojený přímo s bankovním účtem, který dokáže požadované údaje automaticky vyplnit, umožní rychlý přehled o stavu všech faktur a zároveň poskytne veškeré funkce zcela zdarma. Právě takové řešení nově poskytuje Air Bank přímo ve svém mobilním bankovnictví. Administrativu spojenou s fakturací tak usnadní nejen klientům z řad zkušených podnikatelů, ale zejména těm začínajícím, kterých podle dat z registru ARES za posledních 10 let přibývá nejvíce vždy na začátku roku a potom právě během září.

„Bezmála polovina oslovených podnikatelů stále vystavuje faktury ve wordu nebo excelu. Každou fakturu tak musejí sami od začátku do konce vyplnit, uložit do pevného formátu pro odeslání odběrateli, sledovat v přehledu plateb její proplacení a případně po uplynutí termínu její splatnosti ještě pro dlužníka připravit upomínku. Na trhu sice existují služby, které dokážou část těchto úkonů vyřešit, ale řada zmiňovaných funkcionalit je v těchto službách placená. Naši klienti budou moci využívat tuto službu přímo u nás v aplikaci zdarma a zároveň zde vyřeší většinu běžných potřeb, jako je například spárování s platbou nebo upozornění na fakturu po splatnosti, které obvykle bývají placené,“ říká Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.

Největší otrava? Podklady pro daňové přiznání

Podnikatele podle výsledků aktuálního průzkumu IPSOS pro Air Bank z jejich běžné agendy vůbec nejvíce obtěžuje příprava podkladů pro podání daňového přiznání (v 58 % případů), která spočívá mimo jiné v evidenci všech plateb, které na účet podnikatele v daném roce skutečně dorazily. Právě takový přehled zvládne fakturace od Air Bank jednoduše vygenerovat. Stejně tak poskytuje kompletní přehled o stavu veškerých faktur a upozorní na uplynutí termínů splatnosti, jejichž hlídání obtěžuje 42 % dotázaných podnikatelů. Téměř třetině respondentů (32 %) také vadí už jen samotné vystavování a odesílání faktur. Fakturace v aplikaci My Air proto umožňuje vyplňovat faktury stejně jednoduše jako běžné platební příkazy a připravit je ve formátu PDF rovnou k odeslání zákazníkovi způsobem, na který je podnikatel zvyklý, tedy například e-mailem.

„Pokud jde o administrativu týkající se fakturace, z vyjádření respondentů našeho průzkumu vyplynulo hned několik aspektů, které podnikatelům velmi vadí. Jedním z nejčastěji zmiňovaných je množství času, které jim fakturace zabírá. Ať už kvůli ručnímu vystavování faktur, jejich tisku a evidenci, anebo hlídání jejich proplacení, které často řeší každodenní kontrolou svého účtu a přijatých plateb v online bankovnictví. Dalším stresujícím faktorem jsou pro některé podnikatele složité zákonné požadavky spojené s fakturací. 60 % podnikatelů si totiž není jisto, co všechno má být na faktuře uvedeno. Někteří se tak obávají chyb a následných problémů při ručním vystavování faktur a jejich pozdějších úpravách. Část podnikatelů se proto rozhlíží po možnostech a programech, které by jim práci s fakturami usnadnily, vadí jim ale náklady spojené s jejich pořízením,“ říká Petr Šmíd, vedoucí oddělení Výzkum trhu Air Bank.

Fakturace od Air Bank na míru potřebám podnikatelů

Air Bank svým klientům prostřednictvím jednoduché fakturace propojené s jejich účtem v mobilním bankovnictví poskytne veškeré funkcionality, které podle aktuálního šetření od ideálního systému fakturace očekávají. Pro respondenty je dle výsledků průzkumu vůbec nejdůležitější automatické vyplňování vlastních údajů, vygenerování faktur v pevném formátu PDF nebo rychlé a jednoduché vyplnění údajů odběratele na připravované faktuře. Pro podnikatele je tak v rámci fakturace nejdůležitější následující desatero:

· automatické vyplnění vlastních údajů (69 %)

· vygenerování faktury v PDF (67 %)

· rychlé a jednoduché vyplnění údajů odběratele (65 %)

· možnost odeslat fakturu obvyklým způsobem (59 %)

· přehled o stavu všech faktur s možností filtrování (57 %)

· veškeré funkce online fakturace zdarma (55 %)

· automatické generování QR kódu na fakturu (55 %)

· možnost volby způsobu úhrady faktury (52 %)

· snadný výběr odběratele z fakturační historie (51 %)

· snadné sledování platebního styku se zákazníky (46 %)

Vedle deseti nejčastěji poptávaných funkcí mobilní aplikace My Air klienty upozorní také na neuhrazené faktury po splatnosti, umožní jim faktury jednoduše duplikovat nebo automaticky předvyplní zprávu pro odběratele. Jednoduchou fakturaci Air Bank mohou zdarma využít všichni klienti banky s podnikatelským účtem vedeným v českých korunách.

Průzkum pro Air Bank realizovala v září 2023 výzkumná agentura IPSOS prostřednictvím online dotazování na reprezentativním vzorku 525 podnikatelů.

Kontakt

Jana Pokorná / tisková mluvčí
Air Bank / člen skupiny PPF
Evropská 2690/17 / 160 00 Praha 6
+420 776 786 801 / E novinari@airbank.cz

Zpět na tiskové zprávy