Nabídka penzijních fondů

Máme pro vás na výběr ze tří fondů.

Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Tento fond je pro vás tím pravým, pokud chcete především bezpečně uložit své peníze. Cenou za menší riziko je ale nižší dlouhodobý výnos. I při nejkonzervativnější strategii dochází k určitému kolísání hodnoty naspořené částky. Fond je postavený výhradně na pevně úročených finančních aktivech (dluhopisy, nástroje peněžního trhu a další plně konzervativní aktiva). Majetek v Povinném konzervativním fondu musí být plně zajištěný proti měnovému riziku.

Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Vyvážený fond představuje dobrou volbu, pokud hledáte střední cestu mezi konzervativní a dynamickou strategií spoření. Strategie Vyváženého fondu je založena na státních dluhopisech ČR a ostatních vyspělých evropských zemí a na důvěryhodných firemních dluhopisech, na běžných účtech v bankách, na terminovaných vkladech a v akciích.

Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Pokud je vaším hlavním cílem pokusit se v dlouhodobém horizontu získat maximální výnos, je pro vás vhodný tento fond. Ve srovnání s ostatními má růstový fond nejvyšší potenciál překonávat inflaci, a dosáhnout tak vyššího zhodnocení. To s sebou ale nese i vyšší riziko. Kvůli kolísavosti trhů proto doporučujeme nechat peníze ve fondu aspoň 10 let. Během této doby spíše dojde k vyrovnání tržních výkyvů a k dosažení očekávaného zhodnocení.

Dokumenty k fondům

Portfólio účastnických fondů